ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്,സ്വകാര്യത നയംദയവായി പരിശോധിക്കുക

വാചകത്തിലേക്ക്

അറിയിപ്പ്

ഇറ്റാബാഷി സിനിമാ പ്രദർശനം "ഒയാമ റെട്രോ സിനിമ" സംഭാവന ബോക്സ് റിപ്പോർട്ട്

  • സംസ്കാര കല

മാർച്ച് 15 വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന "ഒയാമ റെട്രോ സിനിമ" ഇറ്റാബാഷി സിനിമാ പ്രദർശനത്തിൽ "ഹിമവാരി" യുടെ പ്രദർശനത്തിൽ, വേദിക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള "യുക്രെയ്ൻ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് റിലീഫ് ഫണ്ട്" സംഭാവന പെട്ടിയിലേക്ക് 19,397 യെൻ സംഭാവന ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
സമാഹരിച്ച ദുരിതാശ്വാസ തുക മാർച്ച് 22 വെള്ളിയാഴ്ച ജാപ്പനീസ് റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിക്ക് കൈമാറി.
എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മടങ്ങുക