ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്,സ്വകാര്യത നയംദയവായി പരിശോധിക്കുക

വാചകത്തിലേക്ക്

അറിയിപ്പ്

[2024 ഒക്‌ടോബറിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു] ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺലൈനിൽ സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്‌റ്റുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധിത തിരിച്ചറിയൽ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്.

  • അടിത്തറയിൽ നിന്ന്

[ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺലൈനിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഇവൻ്റുകൾക്കായി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി പണമടയ്ക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്]

മൂന്നാം കക്ഷികൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ അനധികൃത ഉപയോഗം തടയാൻ ഏകദേശം 2024 ഒക്ടോബർ മുതൽ.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത പ്രാമാണീകരണ സേവനം "3D സെക്യൂർ 2.0"
ഇൻപുട്ട് സ്ക്രീൻ എപ്പോഴും പ്രദർശിപ്പിക്കും. *സ്ഥിരീകരിച്ചാലുടൻ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി പ്രത്യേകം പ്രഖ്യാപിക്കും.

അസൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, എന്നാൽ വ്യക്തിഗത പ്രാമാണീകരണ സേവനം "3D സുരക്ഷിത 2.0"
നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവറെ മുൻകൂട്ടി ബന്ധപ്പെടുക.
"3D സെക്യൂർ 2.0" എന്ന സ്വകാര്യ പ്രാമാണീകരണ സേവനത്തിനായി ദയവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

*രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇനി ലഭ്യമാകില്ല.
*എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നൽകുന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ/പർച്ചേസ് പേജ്

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മടങ്ങുക