ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്,സ്വകാര്യത നയംദയവായി പരിശോധിക്കുക

വാചകത്തിലേക്ക്

അറിയിപ്പ്

6-ലെ സൗകര്യ പരിശോധനാ ദിനത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് (കൾച്ചറൽ ഹാൾ / ഗ്രീൻ ഹാൾ)

 • ബങ്ക കൈകൻ
 • പച്ച ദ്വാരം

ബങ്ക കൈകാനും ഗ്രീൻ ഹാളിനുമുള്ള 6-ലെ സൗകര്യ പരിശോധന തീയതി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

സൗകര്യ പരിശോധനയുടെ ദിവസം, വാടക മുറി ലഭ്യമാകില്ല, കൂടാതെ സ്വീകരണം 17:XNUMX വരെ തുറന്നിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും നന്ദി.

ബങ്ക കൈകൻ പച്ച ദ്വാരം
ഏപ്രിൽ 6 24 (ബുധൻ), 25 (വ്യാഴം) 22 (തിങ്കൾ)
5 മാസം 30 (വ്യാഴം) 27 (തിങ്കൾ), 28 (ചൊവ്വ)
6 മാസം ★26 (ബുധൻ), 27 (വ്യാഴം) ★24 (തിങ്കളാഴ്‌ച)
7 മാസം 25 (വ്യാഴം) 29 (തിങ്കൾ)
8 മാസം 28 (ബുധൻ), 29 (വ്യാഴം) 26 (തിങ്കൾ)
9 മാസം 26 (വ്യാഴം) 30 (തിങ്കൾ)
10 മാസം 30 (ബുധൻ), 31 (വ്യാഴം) 28 (തിങ്കൾ)

11 മാസം

 28 (വ്യാഴം) 25 (തിങ്കൾ)
12 മാസം 27 (വെള്ളി), 28 (ശനി) 28 (ശനി)

ഏപ്രിൽ 7

 30 (വ്യാഴം) 27 (തിങ്കൾ)
2 മാസം 26 (ബുധൻ), 27 (വ്യാഴം) 17 (തിങ്കൾ)
3 മാസം 27 (വ്യാഴം) 24 (തിങ്കൾ)

★സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള (വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങളോടെ) വൈദ്യുത സൗകര്യങ്ങളുടെ വാർഷിക പരിശോധന കാരണം ഈ സൗകര്യം ദിവസം മുഴുവൻ അടച്ചിരിക്കും.

പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മടങ്ങുക